• Intencje

  INTENCJE MSZALNE OD 25 WRZEŚNIA DO 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
  PONIEDZIAŁEK - 25 WRZEŚNIA - WSPOMNIENIE BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA
  06:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogo-sławieństwo i zdrowie w rodzinie Ciasto
  - Za + Irenę Naumiuk w 4 r. śm.
  17:00 - Za + męża, ojca i dziadka Bogdana Jeż w 3 r. śm.
  - Za + żonę i matkę Annę Stancel, ++ z pokrewieństwa i d.cz.

  WTOREK - 26 WRZEŚNIA
  06:30 – Za + mamę Jadwigę Kuliberda oraz + ciocię Wiktorię Gola i o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie Kaleja, Kuliberda i Leja
  - Za + Łucję Wilk w 6. r. śm., + męża Jana i ++ z rodziny Wilk i Franiczek
  18:00 - Za + mamę Bolesławę Lalic w r. śm., + ojca Józefa Samsel, + brata Arseniusza Lalic, + siostrę Danutę Samsel - Brysz oraz wszystkich ++ z rodziny, pokrewieństwa i d.cz.
  - Za ++ rodziców Marię Kistelę, szwagra Janusza, Halinę, szwagra Staszka, syna Roberta i teściów

  ŚRODA - 27 WRZEŚNIA - WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA
  06:30 - Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o świętość życia naszych kapłanów, braci sióstr zakonnych i wszystkich rodzin z naszej parafii
  - W intencji Jadwigi i Alojzego Żurek w Bogu wiadomej intencji
  18:00 - 30 dzień po śmierci: Wilibald Czaplik, Janina Nowicka, Józef Walinowicz, Jarosław Urba-nowski, Elżbieta Cuper
  - Za + żonę i matkę Helenę Żak oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i Boże błogo-sławieństwo oraz o zdrowie i dalsze błogosławieństwo w rodzinie Żak

  CZWARTEK - 28 WRZEŚNIA - WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
  06:30 – Za wstawiennictwem MBNP o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla brata Ditra, bratową Martę i ich dzieci z rodzinami
  - Za + mamę Emilię Gołdyn w 3. r. śm., ojca Stanisława w 24. r. śm., dziadków z obu stron i za ++ z rodzin Paroń i Jamroży i d.cz.
  18:00 Msza św. gimnazjalna – Za + męża i ojca Stanisława Gajek w r. urodzin
  - Za ++ rodziców Marię i Józefa Kandziora oraz wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa
  - Za ++ rodziców Feliksę i Stanisława Wnęk w 15 r. śm. ojca + męża Piotra Grubskiego ++ dziadków Franciszkę i Stanisława Piekarskich + koleżankę Irenę Jendrzej i d.cz.

  PIĄTEK - 29 WRZEŚNIA - ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
  06:30 – Za + matkę Felicję Kręską w 34. r. śm., ojca Włodzimierza, męża Ireneusza, ++ Kurzyńskich, ++ z rodzin Proszewskich, Kręskich i d.cz.
  - Za + mamę Emę Machnik (od współpracowników córki z Huty Małapanew)
  16:30 – Msza św. szkolna - Za + męża, ojca i dziadka Jana Bucewka w 1 r. śm.
  - Za ++ dziadków Katarzynę, Franciszka i Feliksa Górnych oraz Mariannę i Rocha Duszyń-skich
  18:00 - Z prośbą o dary Ducha Świętego i właściwy wybór drogi życiowej dla Dominika z okazji 18 r. urodzin i Boże błogosławieństwo w rodzinie
  - Za + ojca Karola Staś, matkę Martę siostrę Różę, brata Gerharda, Leona bratową Klarę, ++ teściów Monikę i Pawła Spyra ++ szwagrów, szwagierkę ks. prałata Gerarda Kałużę
  - Za + Janinę Bąk w 1 r. śm. + męża Franciszka i syna Leszka

  SOBOTA - 30 WRZEŚNIA - WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
  06:30 – Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszko o pokój i zgodę w naszej ojczyźnie, o Boże błogosławieństwo dla niej i nią rządzących oraz o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda oraz do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o świętość życia naszych ka-płanów, braci sióstr zakonnych i wszystkich rodzin z naszej parafii
  - Za + Jana Kulej (od Dyrekcji i pracowników Publicznego Przedszkola nr 2 w Ozimku)
  17:15 Różaniec
  18:00 – Za + syna Andrzeja, męża Jana + Stanisławę Szuleko ++ rodziców z obu stron Szuleko i Zygmunt, 2 braci, szwagra i ++ Mariannę i Jana Charubin i Zofię Nadolny
  - Za + męża Sylwestra Jagusztyn w r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny Jagusztyn, Nowak, Małecki i Kapała
  - Za + Teresę Stryczek w r. urodzin (od koleżanek i grona Pedagogicznego)

  NIEDZIELA - 1 PAŹDZIERNIKA - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
  06:45 – Za ++ rodziców Jadwigę i Michała Sycha, ++ teściów Wiktorię i Fryderyka Marusak i wszystkich ++ z rodziny
  08:00 – Za + męża i ojca Mariusza Stelmaszczyk w 5. r. śm., + ojca Adama Zimny i ++ z rodziny
  - Za ++ rodziców Marię i Tadeusza Klonowskich, za + męża Józefa Racławskiego za dziadków z obu stron za ++ Różę i Józefa Sander i ++ z pokrewieństwa
  09:30 – Za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus dziękując Bogu za dzieci objęte mo-dlitwą prosząc dla nich o dary Ducha Świętego oraz o potrzebne łaski w codziennym życiu (od Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci)
  - W 70 rocznicę urodzin matki, babci i prababci Wandy Cierpisz dziękując za łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie
  11:00 – Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci Polę Pawlus, Michalinę Stasiak Maksymiliana Sala-mon Joannę Kizyma oraz dzieci przyjmujące chrzest rodziców i chrzestnych
  - Za + żonę i mamę Krystynę Gaszewską w 9 rocznicę śm i za ++ rodziców Maksymiliana u Jadwigę Panicz + teścia wszystkich + z rodziny i d.cz.
  15:00 Szpital: - W rocznicę śmierci rodziców, syna Adama, szwagierkę Zosię oraz o Boże błogo-sławieństwo w rodzinie Guźda
  16:15 Różaniec
  17:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzy-mane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Marud Świtała
  - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogo-sławieństwo i zdrowie dla Haliny i Jerzego Dworakowskich w 40 r. ślubu i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie Dworakowskich i Stasiaków

Intencje mszalne
poniedziałek 25 Wrz 2017
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Super User. Posted in Sakramenty

Sakrament Namaszczenia Chorych

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu (nie jest zarezerwowany dla umierających). Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...) Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą (wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi).

W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 7.30. Chorego należy zgłosić odpowiednio wcześnie w zakrystii naszego kościoła u Siostry Zakrystianki.

W przypadku zagrożenia życia - kapłana z posługą można wezwać o każdej porze.

Drukuj

Super User. Posted in Sakramenty

Sakrament Kapłaństwa

Sakrament kapłaństwa (święcenie kapłańskie) jest to sakrament Nowego Prawa, ustanowiony przez Chrystusa Pana. W sakramencie tym udzielona zostaje duchowa władza i dana łaska do sprawowania w należyty sposób Eucharystii oraz innych posług kościelnych. Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów.

W naszej Parafii jest obecnie jeden kandydat przygotowujący się do Kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym. Jest to:
Kl. Wojciech Kuzyszyn

 kleryk Wojciech Kuzyszyn (w środku)

Wyższe Seminarium Duchowne naszej Diecezji znajduje się w Opolu ul. Drzymały 1, 45-342 Opole, skr. poczt. 246, tel. (0 77) 442 40 01. Wiecej informacji możemy znaleźć na stronie internetowej seminarium

Drukuj

Super User. Posted in Sakramenty

Sakrament Pokuty

Okazja do spowiedzi św. w naszej Parafii: codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.

Zachęcamy, aby przystępować do sakramentu pokuty i pojednania przed liturgią Mszy, aby móc później w pełni w niej uczestniczyć. Ważne jest również dobre przygotowanie się do tego sakramentu, obejmujące tzw. warunki dobrej spowiedzi:

- Rachunek sumienia
- Żal za grzechy
- Szczera spowiedź
- Mocne postanowienie poprawy
- Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Zwracamy się z prośbą, aby nie zostawiać tego sakramentu na ostatnią chwilę zwłaszcza w okresie przedświątecznym!!

Drukuj

Super User. Posted in Sakramenty

Sakrament Małżeństwa

 

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych.

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu, aby spisać tzw. protokół przedmałżeński. Sam termin ślubu ustalamy odpowiednio wcześniej.

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego to:

- metryka chrztu świętego (nie starsza niż 3 miesięce!);
- zaświadczenia z USC (ważne 3 miesiące!) stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii)

- dowody osobiste

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych, które odbywają się m.in. przy naszym kościele.

Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

Drukuj

Super User. Posted in Sakramenty

Sakrament Bierzmowania

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła i wskazań Księdza Biskupa Ordynariusza. Odbywa się ono poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich spotkaniach kandydatów do bierzmowania:
Uczniowie klas trzecich: udział w spotkaniu w „małej grupie", uczestniczenie we Mszy św. gimnazjalnej (czwartek godz. 18.00) oraz spowiedź pierwszoczwartkowa
Uczniowie klas drugich: uczestnictwo we Mszy św. gimnazjalnej oraz spowiedź pierwszopiątkowa
Uczniowie klas pierwszych: uczestnictwo we Mszy św. gimnazjalnej

W naszej parafii sakrament bierzmowania jest udzielany uczniom klas trzecich gimnazjum, jednak przygotowanie się do jego przyjęcia obejmuje trzyletni cykl, zaczynający się od pierwszej klasy gimnazjum.

Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Świadek bierzmowania. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

- miał ukończony 16 rok życia
- sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
- prowadził życie zgodne z wiarą
- może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania:
Metryka chrztu
Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Więcej artykułów…

Kalendarz liturgiczny

 
Poniedziałek XXVI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Bł. Władysława z Gielniowa
25 września 2017r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara