• Intencje

  NIEDZIELA - 14 PAŹDZIERNIKA - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - PAPIESKA
  06:45 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zofii i Ryszarda Cichowskich oraz o zdrowie dla całej rodziny
  08:00 - Za + siostrę Elżbietę Wilczek w 8. rocz. śm. za ++ z rodzin Wilczek i Prukop i d.cz.
  - Za ++ rodziców i teściów Józefę i Józefa Kizyma, Bronisławę i Kazimierza Najdziuk, ++ rodziców i za ++ rodziców Kizyma i Najdziuk
  09:30 Suma - W intencji nauczycieli emerytów, którzy pracowali w szkołach podstawowych nr 1 i 3 z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin
  - Za ++ rodziców Stanisławę i Kazimierza Trzeźwińskich ++ teściów Annę i Jana Zabielskich i dziadków z obu stron
  11:00 - Za wstawiennictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque dziękując Bogu za dzieci objęte modlitwą prosząc dla nich o dary Ducha Św. oraz potrzebne łaski w codziennym życiu (od Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci)
  - Za + Wiesława Bojer (od sąsiadów)
  15:00 - Stary kościół - Jubileusze - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżeństw obchodzących w tym roku jubileusz małżeństwa (od 5 do 65)
  15:00 - Szpital - Za ++ rodziców Józefa i Bronisławę Pinkosz, żonę Teresę Pinkosz, brata Antoniego Pinkosz, teściów Józefa i Elżbietę Kopacz, Irenę Chyra, Józefa Tracz, Michała Tracz i Romka Mateja
  16:15 - Różaniec
  17:00 - Za + mamę Matyldę Blabuś w 6. r. śm., + ojca Jana, ++ Mariannę i Bolesława Smolnik, siostrę Zofię, brata Stanisława i brata Edwarda, ++ dziadków i chrzestnych z obu stron, + Jana Panek i wszystkich ++ z rodzin Blabuś, Smolnik, Kalemba i Łuczak

  INTENCJE MSZALNE OD 15 DO 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU


  PONIEDZIAŁEK - 15 PAŹDZIERNIKA - WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
  06:30 - Za + Ewalda Roter, ++ jego rodziców Franciszka i Klarę, ++ z pokrewieństwa i d.cz.
  - Za + Ernę Grysko w 1 r. śm.
  - Za + Wiesława Bojer (od kolegi Tadeusza z rodziną)
  17:00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Henryka z okazji 40 r. ślubu
  17:30 - Różaniec

  WTOREK - 16 PAŹDZIERNIKA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA
  06:30 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II za czcicieli Miłosierdzia Bożego i w intencjach zanoszonych do Miłosierdzia Bożego w każdy 1-wszy piątek miesiąca
  - Za + męża Edwarda Małogowskiego w dniu urodzin, z ++ rodziców z obu stron, braci, szwagrów i bratanka
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą Bożą opiekę dla Elżbiety Konop w 80. r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach córki i syna
  - Za ++ rodziców Wiktorię i Stanisława Bednarskich, siostrę Helenę i szwagrów Jerzego i Zenona

  ŚRODA - 17 PAŹDZIERNIKA - WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
  06:30 - W podziękowaniu za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie z okazji rocznicy ślubu Teresy i Józefa Jurosów
  - Za zm. ojca Stanisława Gajek, teścia Mariana Dudkiewicz i szwagra Jerzego, dziadków i babcie z obu stron
  - Za + Bernarda Sklorz (intencja od sąsiadów ul. ks. Kałuży 27D)
  17:15 - Różaniec
  18:00 Msza św. w języku niemieckim - Za ++ rodziców Adolfa i Agnieszkę Rerich + Marię i Joachima Krakowiak + siostrę Jadwigę i Augusta Kleinert i Anemari, Jerzego Rerich Alicję Rerich oraz ++ Michała Marię Mularczyk i córkę Marię

  CZWARTEK - 18 PAŹDZIERNIKA - ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
  06:30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie Anny i Antoniego i za dzieci
  - Za wszystkich ++ mieszkańców domków jednorodzinnych (intencja od żyjących mieszkańców tego osiedla)
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Msza św. do bierzmowania - Za zm. ojca Eugeniusza Blaik jego zm. brata Norberta, za zm. siostrę Edeltraudę Ruth i Kurta Nowaka i za wszystkich zm. z pokrewieństwa Blaik, Halupczok, Nowak
  - Za + Jerzego Kuliberdę w 1 rocz. śmierci i + Adama Tasarz
  - Za + męża i ojca Jana Matysek w 16 rocz. śm., zm. rodziców z obu stron, zm. rodzeństwo, za zm. Henryka Derdę
  Różaniec do bierzmowania

  PIĄTEK - 19 PAŹDZIERNIKA
  06:30 – Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora Knapik ++ siostry, braci, bratowe, szwagrów i ++ z pokrewieństwa
  - Za + Pawła Golec w r. śm. i ++ z rodziny i d.cz.
  16:30 Msza św. szkolna - Za + rodziców Teresę i Jana Zarzyckich i brata Jana i + z rodziny Zarzyckich, Woroch, Krzempek, Kucharskich
  - Za + męża Józefa Krzywy w 19 r. śm. ++ rodziców Marię i Stanisława ++ braci Franciszka i Micha-ła ++ rodzeństwo Rutkowskich i za + ks. Józefa Sztonyka i d.cz.
  17:00 - Różaniec z udziałem dzieci
  17:45 - Różaniec
  18:30 - Za ++ rodziców Annę i Józefa Pawlik + brata Jana + Andrzejka + Marię i Piusa Rogulę, Wiktora Rogulę i + Małgorzatę Golec i wszystkich ++ z pokrewieństwa
  - Za ++ rodziców Halinę i Stanisława Durlej oraz za ++ dziadków z rodziny Sakrajda i Durlej i wszystkich ++ z rodziny Sakrajda i Durlej

  SOBOTA - 20 PAŹDZIERNIKA - WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA
  06:30 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Kołodziejczyk i za zm. z rodziny Kołodziejczyk i zm. matkę chrzestną Jadwigę
  - Za zm. męża Jana w rocznicę śmierci, zm. męża Józefa zm. rodziców Stefanię i Jana Włoch, zm. Zofię Szyszka oraz zm. dziadków z obu stron
  14:00 - Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Jana Halupczok z ok. 50 r. ślubu
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Za ++ rodziców Rozalię, Jana, Zofię Szczygielski, za siostrę Janinę Hordes, Teresę Szuleko, za teściów Marię i Feliksa Król, ++ pokrewieństwo z obu stron i d.cz.
  - Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Mrozek, rodziców Marię i Jana Miś, Jerzego i Marię Strzelczyk, Bernarda Słowik, Wiktora i Wiktorię Nowak, za rodziców Jana i Helenę Wodniok, za ojca Ryszarda Świerc, za wujka Jerzego Nowak i d.cz.

  NIEDZIELA - 21 PAŹDZIERNIKA - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
  06:45 – Za zm. Janinę Lipka, Mariannę Lipka, Stanisława Lipka, za zm z rodziny Lipka, Kapczyński oraz d.cz.
  08:00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z ok. 70 r. urodzin Leokadii Linkert oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
  - Za + ojca Władysława Dobrowolskiego w 3 r. śm.
  09:30 Suma - Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzi-nie Jana Kotula
  - Z okazji 19 rocz. urodz. wnuka Dawida Wencel prosząc o Boże błogosławieństwo i wszystkie potrzebne łaski dla niego, dla mamy oraz za + ojca Jacka Wencel
  11:00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 50 rocznicy ślubu Agnieszki i Józefa Jurczyk oraz dla całej rodziny
  - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grażyny Dubiel i Ireny Stonoga z okazji 80 rocznicy uro-dzin
  - Za ++ rodziców Anielę i Jana Jasińskich oraz ++ z rodzin Derda, Jasiński, Spojda, Muskała i Bryś
  14:00 - Msza św. z udziałem osób niepełnosprawnych - Za + Seweryna Ciekalskiego w 26 r. śm ++ rodziców z obu stron i o Boże błogosławieństwo w rodzinie
  15:00 - Szpital - intencja wolna
  16:15 - Różaniec
  17:00 - Za zm. rodziców Karola i Karolinę Wróbel

Intencje mszalne
piątek 19 Paź 2018
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Rodzice Jana

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel

Rodzice Św. Jana Chrzciciela


Elżbieta

Matka Jana, Elżbieta, należała jak jej mąż, Zachariasz, do kapłańskiego rodu z pokolenia pierwszego kapłana Aarona (por. Łk 1,5), brata Mojżesza. Imię Elżbieta oznacza: „Bóg moją przysięgą". Elżbieta nie była pierwszą niepłodną w historii zbawienia, która urodziła dziecko. Dzięki Bożej interwencji urodzili się: Izaak, Samson i Samuel. Święta Elżbieta czczona jest nie tylko jako matka Jana Chrzciciela, ale także jako patronka zakonu elżbietanek i położnych.

Ciężarna Elżbieta spotkała się z będącą również w stanie błogosławionym Maryją. Ta chwila przeszła do historii jako nawiedzenie. Jan został wtedy napełniony Duchem Świętym, czego znakiem było jego radosne poruszenie się w łonie matki. Elżbieta wówczas krzyknęła: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?"(Łk 1,43).To do tego spotkania odnoszą się słowa: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię" (Jr 1,5); „Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. (...) I rzekł mi: «Ty jesteś Sługą moim, <Izraelu>! (...) Teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia (...)" (Iz 49,1-5).

Piotr Damiani w Mowie na święto Narodzin Jana Chrzciciela stwierdził: „O wiele bardziej zaszczytna cnota napełniła Jana, gdyż został zarówno poświęcony od grzechu, jak i napełniony wszechmocnym Duchem, tak by narodził się i jako oczyszczony, i jako napełniony". Oprócz Jana, jedynym człowiekiem, którego jeszcze przed narodzeniem uświęciła łaska Najwyższego, był prorok Jeremiasz. Dlatego też Elżbieta, gdy dowie­działa się, że spodziewa się potomstwa, nie miała wątpliwości, iż „Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie" (Łk 1,58).

Święty Łukasz na określenie poruszenia się Jana z radości z łonie Elżbiety używa greckiego słowa oznaczającego śpiewanie lub tańczenie. Jan więc tańczył, gdy spotkał Jezusa. Oto komentarz Orygenesa do sceny nawiedzenia: „Janowi przydarzyło się coś, co nie było udziałem żadnego proroka: znalazł się blisko osoby Chrystusa i był Jego zwiastunem. Jan bowiem został napełniony Duchem Świętym dopiero wtedy, gdy stanęła przy nim Ta, która Chrystusa nosiła w swoim łonie". Także św. Ambroży wspomina o wylaniu łaski na Jana przez Jezusa za pośrednictwem Maryi. Według tego autora trzymiesięczny pobyt Bogarodzicy w domu Zachariasza był dla Jana Chrzciciela czasem czerpania ze źródła łaski i sposobienia się do misji poprzednika Pańskiego: „Albowiem mówić o Janie, to prorokować o Chrystusie".

 

Zachariasz

Ojciec Jana nosił imię Zachariasz, czyli „Bóg pamięta". Był on kapłanem z oddziału Abiasza, syna Melekora. Oddział ten wymieniony jest

jako ósmy przy organizowaniu kultu w świątyni jerozolimskiej przez Dawida, który podzielił kapłanów na 24 oddziały. Każdy z nich przez tydzień dwa razy do roku pełnił służbę w świątyni. W czasie służby kapłani danej zmiany przebywali w obrębie starego miasta. Na co dzień mieszkali oni zazwyczaj w wioskach niedaleko Jerozolimy.

Rodzice Jana byli starsi i mieszkali w Ain Karim, na wzgórzu pośród ogrodów oliwnych i cyprysów. Ich życie było naznaczone cierpieniem z powodu niepłodności, uważanej za przekleństwo, karę Bożą. Jednak pomimo bolesnego doświadczenia pozostali sprawiedliwi i wierni Bogu.

Zachariasz udał się do Jerozolimy, gdy nadszedł tydzień jego służby kapłańskiej. Przygotowywał się do wypełnienia obowiązków poprzez kąpiel oczyszczającą, modlitwę w dzień i czuwanie w nocy. W losowaniu w Komnacie Białych i Czarnych Kostek Bóg wyznaczył Zachariasza do złożenia ofiary w czasie wieczornej modlitwy uwielbienia kończącej dzień. To wyróżnienie, ważny dzień, gdyż kapłan miał szansę złożyć tę ofiarę trzy razy w życiu.

W czasie składania ofiary Zachariaszowi objawił się anioł Gabriel i oświadczył, że kapłan będzie miał syna, zwiastuna Mesjasza o imieniu Johanan, gdyż Jahwe okazał mu swą łaskę. Anioł powiedział też: „Będzie dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci się do Pana, ich Boga; on sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały" (Łk 1,14-17).

Zachariasz nie uwierzył Bożemu posłańcowi, gdyż usłyszana zapowiedź nie mieściła się w głowie tego bogobojnego mężczyzny. „Po czym go poznam? Bo jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku" (Łk 1,8) - zastanawiał się. Zażądał więc dowodu od Boga, potwierdzenia. Zachowanie Zachariasza jest często porównywane z reakcją Maryi na zwiastowanie. Ona też zadała pytanie aniołowi, ale Jej motywacja była inna. Maryja uwierzyła słowom Gabriela, chciała tylko wiedzieć, jak to się stanie, skoro nie znała męża. Oto jak korelację między obu wydarzeniami wyjaśnia Św. Augustyn: „Kiedy Anioł zapowiada narodziny Jana, kapłan odpowiada: «Skąd to poznam, bom jest stary i moja żona podeszła we dniach swoich». Na zwiastowanie Anioła Najświętsza Maryja odpowiada: «Jal się to stanie, gdyż męża nie znam». Zaiste są to niemal takie same słowa... A tymczasem kapłan zostaje skarcony, Maryja zaś otrzymuje wyjaśnienie. Zachariaszowi zostaje powiedziane: «Ponieważ rzyłeś...»; Maryi «Oto odpowiedź, o któ­rą prosiłaś!». Jeszcze raz powtórzmy, że przecież jedno i drugie wypowiada słowa bardzo podobne: «Skąd to po-znam» - «Jakoż się to stanie». Lecz Ten, który słyszy słowa, bada też wnętrze serc - nic dla Niego nie jest ukryte! Za ich słowami kryją się ich myśli. Ale chociaż te myśli były ukryte dla ludzi, nie były ukryte dla Anioła czy też raczej dla Tego, który przemawiał za pośrednictwem Anioła".

Oba zwiastowania, tak bliskie w czasie, różnią się i odgrywają kluczową rolę w historii zbawienia. Zwiastowanie Zachariasza miało miejsce w mieście znanym w całym Izraelu, w stolicy, w chwili uroczystej modlitwy. Niedaleko Zachariasza był obecny w świątyni lud. Wielu widziało, że wydarzyło się coś niezwykłego. By spotkać anioła, kapłan wyszedł z domu. Zwiastowanie Maryi miało miejsce w innej scenerii. W zapadłym, nieznanym, wzgardzonym miasteczku Nazaret. Nie było świadków. Adresatką jego była młodziutka zaręczona dziewica. To anioł przybył do Jej domu. Maryja otrzymała także znak, o który nie prosiła, a mianowicie wiadomość o poczęciu Jana: ^A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną" (Łk 1,36).

Zachariasz, zadając aniołowi pytanie, dał wyraz swojej niewiary. Odebranie mowy było więc karą. Milczenie to można jednak interpretować też jako dar, czas przygotowania na spotkanie z prorokiem głoszącym Mesjasza. Dlatego też, z powodu niedowierzania, Zachariasz stał się patronem niewierzących, którzy nawracali się poprzez rekolekcje, refleksje i milczenie.

Drugiego lipca - jak podaje tradycja - w dniu obrzezania Jana, niemy Zachariasz na tabliczce zapisał przyszłe imię dziecka. Gdy to się stało, odzyskał mowę i wyśpiewał hymn Benedictus, w którym zawarta jest obietnica zbawienia i wyjaśnienie roli, jaką w nim odegra Jan, dziecko właśnie włączone do wspólnoty Izraela. W tym momencie Zachariasz z kapłana stał się prorokiem. Pieśń Zachariasza weszła na stałe do liturgii jako element porannej modlitwy Kościoła, jutrzni.

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek XXVIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues'a oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża
19 października 2018r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara