• Intencje

  INTENCJE MSZALNE OD 14 DO 20 STYCZNIA 2019 ROKU


  PONIEDZIAŁEK - 14 STYCZNIA
  06:30 - Z okazji 70 r. urodzin Teresy Rajtor z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki Bożej
  - Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Wcisło w 1. r. śm. i za ++ z rodziny
  - Za ++ z rodziny Pilarski, Kazior, Ludwig i Gerlich oraz za Konstantynę i Jana Kutyma

  WTOREK - 15 STYCZNIA
  06:30 - Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Marcela Blusch z ok. 20 r. urodzin
  - Za + męża ojca i dziadka Zbigniewa Piątek w 1. r. śm. oraz za ++ rodziców z rodziny Piątek i Maruszczyk
  - Za + Grzegorza Ochwatowskiego (od cioci Edyty od kuzynek Agnieszki z rodziną, od Agaty z rodziną i od Andrzeja Reguły)

  ŚRODA - 16 STYCZNIA
  06:30 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II za czcicieli Miłosierdzia Bożego i w intencjach zanoszonych do Miłosierdzia Bożego w każdy 1-wszy piątek miesiąca
  - Z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Filipa Gleń z ok. 18 r. urodzin
  - Za ++ rodziców Józefa i Annę Panicz, ++ Wincentego Matysiak, Gotharda Koloch, Karola Jendrzej, + ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.

  CZWARTEK - 17 STYCZNIA - WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA
  06:30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Puzik oraz za + ojca Jana Mróz w 1 r. śm.
  - Za + matkę Genowefę Bańkowską w 1 rocz. śm. i za + ojca Stanisława
  - Za + ojca Bolesława Sołtys w 15. r. śm., mamę Genowefę, brata Wiesława, za ++ z rodzin Sołtys, Kuca i Kotarski

  PIĄTEK - 18 STYCZNIA
  06:30 - Za + Irenę Kulej (od pracowników Przedszkola nr 2)
  - Za + Stanisławę Górecką (od Marii Pierwoła z rodziną)
  - Za + Fryderyka Pałetko (od siostry Dyśki z rodziną)

  SOBOTA - 19 STYCZNIA - WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
  06:30 - Za ++ dziadków Walentego i Pawła
  - Za + Stanisławę Górecką (od brata Franka Góreckiego)
  13:00 - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie Róży i Ryszarda Krawczyk z ok. 60 r. ślubu
  17:15 Różaniec
  18:00 - Za ++ Elżbietę, Eugeniusza, Emilię, Jana i Mieczysława Pakietów oraz wszystkich ++ z tych rodzin

  NIEDZIELA - 20 STYCZNIA - II NIEDZIELA ZWYKŁA
  06:45 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Piotra Biernat i całej jego rodziny i za ++ z jego rodziny
  08:00 - Za ++ rodziców chrzestnych Ursulę i Rudolfa oraz ++ z rodziny Burkert, Joszko, + ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.
  - Za + Michała Łuczko w 10 rocz. śmierci, ++ z rodziny Łuczko, Mentel i Pawlik
  09:30 Suma - Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane zdrowie i łaski prosząc o dalszą opiekę Bożą z ok. 90 r. urodzin Adeli Mioduszewskiej i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
  11:00 - Za + mamę, babcię Martę, + męża Piotra, ++ teściów, dziadków, ++ z rodziny Kempa, Wieczorek i d.cz.
  - Za ++ dziadków Jana i Zofię Dziewulskich, Czesława i Leonardę Śliżewskich
  15:00 - Szpital - Za + syna Adama Hurek i + ojca Joachima Hocwik z ok. urodzin oraz ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Hurek i ++ z pokrewieństwa
  16:15 - Nieszpory
  17:00 - Za + ojca Mariana w rocz. śmierci, mamę Katarzynę, dziadka Józefa, babcię Marię oraz dziadków Mariannę i Stefana

Intencje mszalne
wtorek 22 Sty 2019
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel

Modlitwy do Św. Jana Chrzciciela:

Litania
do św. Jana Chrzciciela


Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata,

Boże Duchu Święty,

Boże Święta Trójco,

Jedyny Boże Święta Maryjo - módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu

Wysłanniku Boży

Poprzedniku naszego Zbawiciela

Wzgardzicielu świata

Głosie wołający na pustyni

Zwiastunie prawdy

Wskazujący drogę do nieba

Światło proroków

Przykładzie męczenników
Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła
Któryś był poświęcony już w żywocie matki
Któryś otrzymał swoje imię z nieba
Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty

Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną
liczbę ludzi do Boga

Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy

Który dla prawdy krew swoją przelałeś

O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem

My, grzeszni - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył
Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył
Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami
wstawić się raczył


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata —przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, św. Janie Chrzcicielu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, Ty powołałeś św. Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Pieśń radości Zachariasza po narodzeniu Św. Jana:

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
Ze nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
(Łk l,68-79)(Łk 1,68-79)

Modlitwaw chwili śmierci:


Choć sługa jest niegodny, nie gardź, proszę, ofiarą jego, gdyż po Bogu i po Matce ciebie wybrałem sobie na ojca. Tamci są wprawdzie świętsi od ciebie, lecz po nich ty jesteś pierwszy, którego przed wszystkimi innymi miłuję i którego najczęściej wzywam (...) Strzeż mnie od grzechów, bym nie został osądzony wraz z potępionymi; w godzinie śmierci mojej, błagam, módl się za mną do Boga. Mając stanąć przed Królem, który będzie mnie sądził, ciebie wybrałem na obrońcę, dla podparcia mojej sprawy.rowadzący. Z radością błagajmy Boga, który wybrał Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście królestwa Chrystusa.
Wszyscy. Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.
1. Ty powołałeś Jana jeszcze w łonie jego Matki, aby przygotował drogę dla Twojego Syna, daj, abyśmy wstępowali w ślady naszego Pana. Ciebie prosimy...
- Wysłuchaj nas, Panie.
2. Ty pozwoliłeś Janowi rozpoznać Baranka Bożego, spraw, aby Kościół ukazywał Go ludziom naszych czasów. Ciebie prosimy...
3. Z Twojej woli Jan Chrzciciel umniejszał się, aby Chrystus wzrastał. Naucz nas ustępować miejsca innym, abyś Ty mógł się w pełni ukazać. Ciebie prosimy...

4. Ty przez męczeństwo Jana stanąłeś w obronie sprawiedliwości, daj, abyśmy niezłomnie świadczyli o Twojej prawdzie. Ciebie prosimy...
5. Pamiętaj o wszystkich, którzy odeszli z tego świata, wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju. Ciebie prosimy... ó.Jezus przyjął chrzest z rąk Jana w Jordanie, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, pociągnij nas do współpracy w szerzeniu sprawiedliwości Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy... Prowadzący. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni kroczyli drogą zbawienia i posłuszni napomnieniom św. Jana Chrzciciela bezpiecznie doszli do zapowiedzianego przezeń naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy. Amen


Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona trzeźwości:


Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego narodu. Amen.

Inne modlitwy:

Święty Janie, Zwiastunie Chrystusa, Przyjacielu Oblubieńca, nie przestaj wraz ze świętymi modlić się za nas do Boga.
(Modlitwa z X wieku)


Witaj, Janie święty, czcigodny Chrzcicielu, godny wyniesienia ponad innych świętych; po Chrystusie i Maryi godny szczególnej czci, nieustannie wznoś za nami modlitwy do Pana.
(Modlitwa do Jana Chrzciciela, XIV w., z kodeksu oksfordzkiego kolegium Świętej Trójcy)


O głosie Słowa, daj głos! Ty, lampo Światła, daj nam blask! O zwiastunie Słowa, daj nam chyżość słowa, abyśmy dzisiaj radowali się przez sławienie ciebie samego godnymi pochwałami.
(Sofroniusz z Damaszku)


Ciebie też, wielki Chrzcicielu, pokornie prosimy, tego, które-, goś nam Barankiem ukazywał, przez możną przyczynę twoją,
ukaż nam Królem nad królami królującym, ku nam łaskawym, abyśmy w towarzystwie twoim królowali z Nim w pociechach wiecznych.
(Piotr Skarga)


Chrzcicielu Chrystusa, pomnij o nas wszystkich, byśmy oczyszczeni zostali z nieprawości naszych; tobie bowiem została dana łaska wstawiania się za nami.

Prosimy ciebie, Chrzcicielu, prawodawco sprawiedliwego życia, bądź naszym orędownikiem, który niszczy strzały śmierci.
Heroldzie Chrystusa, Janie, okazicielu Baranka Bożego, chrzcicielu Zbawiciela, poleć nas Bogu: proś Chrystusa za nami.


Pieśń o Janie Krzcicielu:


Gwiazdo żeglarska, Chrystusów Krzcicielu, Przesłańcze Pański i Poprzedzicielu, O Janie święty, niech znamy w potrzebie Łaskę przez ciebie.
Jesteś Jutrzenką, Marszałkiem i Gońcem Baranka, który nazywa się Słońcem, Przy najjaśniejszej rozjaśnion Maryi Koligacyi.


Hymn na cześć św. Jana Chrzciciela:


Aby język nasz i głos w dzień dzisiejszy Do chwały spraw twych dziwnych był wolniejszy,
Oczyść ust naszych szkaradne zmazanie, Cny święty Janie.
Anioł zesłany z dworu niebieskiego, Oznajmił ojcu narodzenia twego Zacność, imię twe, wszego życia sprawy, Jak prorok prawy.
Wątpiąc o boskiem obiecanem słowie, Ojciec szwankował zarazem na mowie; Ale zleczyło jego oniemienie Twe narodzenie.
Jeszcześ nie wyszedł z żywota ciemnego, Poczułeś króla w łożnicy skrytego. Matki proroctwa nowe zaczynały. Z was siłę brały.
W młodych twych leciech od zgiełku miejskiego Zbiegłeś w pustynie miejsca bezludnego, Aby cię zmaza nie doszła grzechowa I próżna mowa.
Odzież twa była z sierci wielbłądowej, A pas rzemienny z skóry barankowej, Pokarm koniki, k'temu dzikie miody, A napój z wody.
Insi o przyszłej światłości prorocy Opowiadali ciemno, jak w nocy. Tyś Zbawiciela pokazał naszego Już zjawionego.
Nie był dla Jana żaden człowiek większy Na tym okręgu ziemskim, ani świętszy, Który chrzcić godzien był Chrzciciela wszego Świata grzesznego.

Wielce szczęśliwy i zacnej godności, Któryś nie doznał zmazy twej czystości, Przedni proroku, mężny męczenniku I pustelniku.
Inni trzydzieste owoce oddają, Drudzy we dwoje więcej uradzają; Przechodzisz Janie stokroć owocami I koronami.
Raczże przez twoje zasługę obfitą Zmiękczyć naszych serc twardość nieużytą. Wyrównaj drogi, naprość krzywe sprawy W gościeniec prawy.
Zeby za czystem sercem i sumieniem Nie gardził nami Pan, swojem stworzeniem, Lecz raczej mieszkać przy nas w każdej dobie Ulubił sobie.
Chwalę cię Boże trojaki w jedności, Wszyscy duchowie niebieskiej światłości, I my pokornie odpustu żądamy, Który niech znamy.


(Paweł Diakon, przeł. ks. Stanisław Grochowski)


O świętym Janie Chrzcicielu:


O święty Janie, Szedłeś przed Panem, Przed Oblubieńcem. Wraz ze świętymi Za nas modlitwy Wznoś nieustanne, Alleluja!
(Xw.)

Drukuj

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel

Św. Jan Chrzciciel - Patron

Śwęty Jan Chrzciciel jest patronem ruchu monastycznego, pustelników, kaznodziei, mni­chów, misjonarzy, dziewic, pasterzy i ich stad, hymnografów, pieśniarzy, muzyków, tancerzy, farbiarzy, garbarzy, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy, tkaczy, siodlarzy, właścicieli winnic, oberżystów, kominiarzy, stolarzy, architektów, murarzy, kamieniarzy, rolników, abstynentów, matek niezamężnych, skazanych na śmierć, chorych na epilepsję, właścicieli kin. Jest patronem zakonu karmelitów i joannitów, czyli kawalerów maltańskich, oraz drugorzędnym patronem franciszkanów.

Święty Jan to orędownik podczas gradobicia, opiekun winnic, zwierząt domowych, owiec i baranów. Wzywany jest w przypadku padaczki, bólów głowy, gdy cierpi się na chrypkę, zawroty głowy, w czasie chorób dzieci i gdy jest się w trwodze.

Jana Chrzciciel jest patronem wody, chrztu i dobrej śmierci. Do niego odwoływała się krakowska Kongregacja Dobrej Śmierci, rozpoczynając swoją działalność w kościele Świętych Piotra i Pawła przy kolegium Jezuitów w 1690 roku. Jan jest także patronem kapituły i kolegiaty warszawskiej, która pieczętowała się między innymi wizerunkiem jego głowy na misie i być może przechowywała jego relikwie oraz tak zwaną misę Jana Chrzciciela.

Jana za swojego patrona mają: Austria, Francja, Holandia, Malta, Niemcy, Węgry, Akwitania, Aragonia, Burgundia, Prowansja, Amiens, Awinion, Bonn, Florencja, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Lipsk, Lyon, Neapol, Norymberga, Chojnice, Nysa, Mysłowice, Stargard, Wiedeń, Wrocław oraz archidiecezja warszawska i wrocławska. Jan jest patronem Samarii, miejsca, gdzie jego kości zostały zbezczeszczone.

Święty Jan widnieje w herbie Nowego Miasta i Nysy. Głowa Jana Chrzciciela umieszczona została również na herbach: Bielska Podlaskiego, Brzozowa k. Przemyśla, Cegłowa k. Mińska Mazowieckiego, Dobczyc k. Krakowa, Głowna, Janowa Mazowieckiego, Kiszkowa k. Gniezna, Koszalina, Łasiny k. Grudziądza, Mysłowic, Pisza, Proszowic, Radziejowa, Skalbmierza, Skaryszewa, Wiązowa, Zdun.


Tytuły

Jan Chrzciciel jest wyjątkowym świętym także pod tym względem, że nadano mu wiele tytułów. Prawie wszystkie łączą się z Jezusem. I tak Jana określa się mianem: Gwiazdy zarannej, Lampy Światła, Zwiastuna Słowa, Posłańca przed obliczem Pana (Mk 1,1), Kawalera złotego runa niebieskiego, Brata Pustynnego (przez więzy krwi i wspólnotę duchową z Jezusem), Męża Pustynnego (nawiązanie do tajemnicy pustyni, gdzie rozpoczął nauczanie, oraz do związków z Qumran). Tytułuje się go również aniołem, gdyż słowo to oznacza posłańca, a Jan był posłańcem, zwiastunem Mesjasza.

Na św. Jana używa się również określenia nazir. Nazirejczykiem w Biblii nazywa się człowieka, który złożył sam śluby nazireatu lub też zostały one złożone przez rodziców dziecka. Nazirem można było być całe życie lub też czasowo. Ślub nazireatu oznaczał poświęcenie się Bogu. Nie wolno było spożywać winogron i sycery w żadnej postaci - wina, octu, soku. Ograniczenia te miały służyć przygotowaniu ciała na przyjęcie i napełnienie Duchem Świętym. Do tego dochodziło także unikanie nieczystości kultycznej, nieobcinanie włosów, dlatego też Jana nazywano czasem Niestrzyżonym (włosy w Biblii są siedliskiem mocy). Niestrzyżone włosy były znakiem człowieka poświęconego Bogu, który wyrzekł się miłości do kobiety i wina.

Inne nazwy kojarzone z Janem Chrzcicielem to: Anioł kroczący przed obliczem Pana, Anioł wybrany Boży, Anioł v wcielony, Chorąży Króla królów, Chrystusowy Marszałek, Feniks Światła, Głos Słowa, Głos wołającego, Głosiciel Sądu, Goniec, Gwiazda poranna, Gwiazda zaranna, Herold Króla królów, Herold Sędziego, Herold Zbawienia i Zbawcy, Jutrzenka Słońca sprawiedliwości, Królestwa niebieskiego Prymas, Książę, Największy z proroków, Nowy prorok pustyni, Książę apostołów, Nowy Eliasz, Nowy Lucyfer, Ostatni prorok Starego Testamentu, Kres i Koniec Prawa, Perła niebieską rosą poczęta, Perła w niepłodnej konsze zamknięta, Marszałek Pański, Przesłaniec Pański, Poprzednik, Pomost między Starym i Nowym Testamentem, Pośrednik między Starym a Nowym Testamentem, Pośrednik między epoką Prawa i Łaski, Pośrednik przed Pośrednikiem, Prekursor, Pródromos (herold), Prorok, Prorok znad Jordanu, Poprzednik Pański, Przyjaciel, Oblubieńca, Świadek Baranka, Świadek Oblubieńca, Świadek Trójcy Przenajświętszej, Świadek budzącego się życia, Świadek Miłości, Świadek Światłości, Świadek Wschodzącej Światłości, Świadek Słowa Wcielonego, Światło Męczenników, Ten, który biegnie przodem, Wiosna pustyni, Wysłaniec przed Panem, Wyznawca Prawdy Bożej, Zaręczyciel świętego Kościoła, Zanurzyciel, Zwiastun Pański, Zwiastun Chrystusa.

Drukuj

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel

Relikwie


W meczecie Omajjadów znajduje się - jak wierzą chrześcijanie i muzułmanie, którzy czczą Jana jako proroka Jahja - głowa Jana Chrzciciela. Wcześniej była w tym pierwszy. miejscu świątynia rzymska ku czci Jowisza. Cesarz Teodo- Oratoriumkunfckie (XVw.) zjusz I Wielki zamienił ją na bazylikę św. Jana Chrzciciela i kazał w niej pochować głowę świętego. Na relikwię natrafiono w trakcie budowy meczetu w 607 roku. W zachodniej części świątyni znajduje się marmurowy grobowiec z głową Jana. Relikwia ta jest bezcenna także dla muzułmanów. W 2001 roku meczet odwiedził Jan Paweł II. Jako pierwszy papież przekroczył on progi muzułmańskiej świątyni.

W średniowieczu posiadaniem głowy św. Jana szczyciły się również: Bazylika Laterańska, Lyon, Beauvais, Turyn, Ni-mes, Aosta, Leon, Burgos. Historycy zanotowali kilkadziesiąt miejscowości, w których twierdzono, że mają relikwie Jana. Czaszka miała być w Amiens we Francji. Do roku 1596 roku pokazywano ją w Toruniu. Relikwie kości świętego znajdowały się również w relikwiarzu w katedrze w Genui i kaplicy pałacowej Karola Wielkiego w Akwizgranie. Ząb Jana przechowywano w klasztorze w Zwiefalten.

Jan Długosz w Rocznikach wspomina, że bazylika katedralna na Wawelu posiadała „szczękę błogosławionego Jana Chrzciciela". Inwentarz katedry z 1563 roku wymienia między innymi pacyfikał z relikwiami z sukni Jana Chrzciciela sporządzonej z sierści wielbłądziej, natomiast akta wizytacji biskupiej z 1602 roku wspominają również o szczątkach kości i szat Jana.

Według legendy prawą rękę św. Jana ocalili przed chcącym ją zjeść smokiem mieszkańcy Antiochii. Obecnie relikwia ta znajduje się w prawosławnym klasztorze w Czarnogórze. Tradycja kościelna przekazuje natomiast, że po ścięciu Jana św. Łukasz Ewangelista chciał przenieść jego ciało ze stolicy Samarii Sebasty do Antiochii, jednak nie wyrazili na to zgody mieszkańcy miasta, otaczający kultem relikwie. Apostoł zdołał zabrać tylko prawą rękę, tę, która - jak wierzono - ochrzciła Jezusa.

W czasie prześladowań chrześcijan relikwie ukryto. Gdy plądrujący świątynie nie odnaleźli jej, wyruszyli do Sebasty, by spalić znajdujące się tam ciało Jana (bez głowy i prawej ręki). Według przekazu bł. Symeona Metafasta, na wieść o zamiarach napastników patriarcha Jerozolimy nakazał wysłać i ukryć relikwie w Antiochii, a na ich miejsce położyć szczątki kogoś innego. Relikwie ponownie wystawiono na widok publiczny po roku 363. Z czasem władcy Bizancjum chcieli je przenieść do stolicy, do Konstantynopola. Udało się to wX wieku. Relikwie były witane przez wiernych i najważniejsze osoby w państwie: władcę, patriarchę i senatorów. Kronikarze zanotowali, że wtedy lud wyszedł na spotkanie „samego świętego Jana Chrzciciela, który niewidzialnie przychodzi z nieba". Wtedy odcięto od relikwii ręki dwa palce. Jeden obecnie znajduje się w Sienie, we Włoszech, a drugi w Peci, w Kosowie.

Relikwie Jana pozostały w Konstantynopolu do czasu najazdu Turków. Ci oddali je joannitom. Gdy Napoleon rozwiązał zakon, relikwie oddano pod opiekę cara, Pawła I, zwierzchnika Maltańczyków. Ostatni car, Mikołaj I, po wybuchu rewolucji październikowej, w obawie przed zbezczeszczeniem relikwii, polecił swojej matce Marii zawieść je do jej ojczyzny Danii. Następnie relikwiami opiekowały się siostry cara, wielkie księżne Ksenia i Olga, które oddały ją duchownemu prawosławnemu, a ten zawiózł je do Serbii. Z czasem relikwie znalazły się w Belgradzie, w kaplicy pałacowej. W 1952 roku relikwie przejęła jugosłowiańska komunistyczna władza, któ­ra umieściła je w kasie Urzędu Bezpieczeństwa w Titogra-dzie. Od 1978 roku znajdują sie one w klasztorze na Cetinju, gdzie są przechowywane w wybudowanej specjalnie dla nich kaplicy św. Jana.

Drukuj

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel

Tradycje ludowe


Z Janem Chrzcicielem wiąże się wiele zwyczajów, nie tylko religijnych. Jest on patronem wody. Z tej przyczyny istniało przekonanie, że dopiero po św. Janie można się bezpiecznie kąpać w rzekach, jeziorach bez szkody dla zdrowia. W wigilię św. Jana czyszczono studnie, wrzucano do nich sól poświęconą w dzień św. Agaty. Miało to chronić przed robactwem i nieczystościami.

Noc z 23 na 24 czerwca uważana była za czas działania po-nadziemskich potęg. Wtedy - jak wierzono - można było przepowiadać przyszłość, zabezpieczać się przed czarami i zagwarantować sobie szczęście między innymi poprzez znalezienie kwiatu paproci. Wierzono, że zioła zebrane w tę noc posiadały szczególną moc leczenia.

Dziewczęta w tę noc siedziały przed lustrami i przy świecach wyglądały cienia swojego przyszłego męża. Panny puszczały przystrojone w świece wianki na wodę, chłopcy je przechwytywali. Pierwszy wydobyty wianek był znakiem, że jego właścicielka jako pierwsza wyjdzie za mąż.

W niektórych regionach w wigilię św. Jana po zachodzie słońca wtykano w płoty i wrota oraz drzwi domów gałęzie olszyny. Pozostawiano je do 25 czerwca. Wierzono, że przynoszą one szczęście i odpędzają złe duchy. Wieczorem 24 czerwca kobiety szły do stajen ze spalonymi na rozpalonych węglach wiankami poświęconymi w Boże Ciało i okadzały wymiona krów, by te dawały dobre mleko i były wolne od chorób. W wigilię święta owijano także w tym samym celu rogi bydłu gałązkami lipy lub bzu. Popularnym zwyczajem było również palenie ognisk i skakanie przez nie. Dzień św. Jana był także uznawany za najlepszy do zawierania umów kupna, dzierżawy, pożyczek itp.

Oto kilka przysłów związanych ze św. Janem Chrzcicielem: „Święty Jan przynosi jagód dzban"; „Jak się św. Jan obwieści, takich będzie dni czterdzieści"; „Kiedy się Jasio rozczuli, to go dopiero Matka Boska utuli"; „Jutro święty Janek, puść na wodę wianek"; „Już św. Jana, ruszajmy do siana".

Drukuj

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel

Życie Św. Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel urodził się sześć miesięcy przed ezusem. Miało to prawdopodobnie miejsce w Ain-Karim (Ain Karem, En Kerem), 7 kilometrów na zachód od ówczesnej Jerozolimy. Ain-Karim to miejsce nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję. Tu zostały wypowiedziane hymny nowotestamentalne: Magnificat i Benedictus. Informację o tym, że św. Elżbieta żyła w Ain-Karim, zanotował w 530 roku pielgrzym Teodozjusz. Natomiast apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II wieku wymienia Ain-Karim jako miejsce, w którym Elżbieta ukrywała małego Jana Chrzciciela przed żołnierzami Heroda mordującymi chłopców w czasie rzezi niewiniątek. Relikwiarz z ziemią z groty św. Elżbiety i św. Jana przechowywany był w Rzymie w skarbcu laterańskim już w VII wieku.

Współczesne Ain-Karim to południowo-zachodnia dzielnica Jerozolimy. Znajduje się w niej kilka sanktuariów chrześcijańskich, w tym dwa kościoły pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, katolicki i prawosławny z 1894 roku. W Ain-Karim, jak wskazuje nazwa, bije źródło. Dlatego ludzie zamieszkiwali to terytorium od dawna. Dowodem na to jest znaleziona ceramika sprzed 2000 lat przed Chrystusem. Stała osada według archeologów istnieje w tym miejscu od II wieku przed Chrystusem.

Na stoku wzgórza północnego znajduje się kościół upamiętniający wydarzenia opisane w Ewangelii św. Łukasza. Świątynia miała powstać w miejscu domu Zachariasza. Wewnątrz, po lewej stronie, pod ołtarzem jest mała grota, w której - jak podaje tradycja - urodził się Jan Chrzciciel.

Na stoku południowym krzyżowcy w XII wieku wybudowali na ruinach świątyni bizantyjskiej kościół. Od początku XIV wieku jest to sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety.

Zwiedzający sanktuarium mogą zobaczyć: grotę narodzenia św. Jana Chrzciciela, kościół z XI-XII wieku, kaplicę Męczenników z greckim napisem na mozaice i grobami z V wieku. W sanktuarium znajdują się tablice w kilkudziesięciu językach z tekstem Benedictus. Tablica w języku polskim powstała dzięki staraniom ojca Augustyna Szymańskiego. Została ona poświęcona 24 czerwca 1988 roku.

W Ain-Karim, 5 kilometrów od centrum dzielnicy, jest jeszcze jedno sanktuarium związane z osobą św. Jana. Tam - jak podaje tradycja - miał on przebywać przed rozpoczęciem publicznej działalności. Teren klasztoru został w 1923 roku zakupiony przez Kustodię Ziemi Świętej. Nad grotą wybudowano dom pielgrzyma. W latach 1978-2001 obiekt dzierżawili mnisi obrządku wschodniego. Otrzymali oni jednak nakaz sądowy opuszczenia konwentu po tym, jak usunęli z bramy wjazdowej symbole Kustodii Ziemi Świętej. Obecnie klasztor jest domem rekolekcyjnym.

Działalność Jana

Kimże będzie to dziecię?" (Łk 1,66). To pytanie 'zadawali świadkowie obrzezania Jana. O tym, że będzie kimś wyjątkowym, świadczyło już jego narodzenie: rodzice w podeszłym wieku, wcześniej bezdzietni, uważani za niepłodnych. Obdarzenie potomkiem niepłodnej pary odczytano jako znak Bożego miłosierdzia. Poprzez nowo narodzone dziecko Bóg błogosławił rodzicom i społeczności, w którą ono wchodziło. Bóg za pośrednictwem anioła objawił Zachariaszowi poczęcie Jana oraz przekazał wieść o powołaniu mającego się narodzić dziecka, obdarzonego od początku opieką i mocą Boga. Bóg wybrał imię dla Jana, ono także wyjaśniało jego posłannictwo.

Z tych powodów świadkowie narodzin Jana „brali sobie do serca" (Łk 1,66) to, co widzieli. Niepłodna stała się matką. Ojciec do czasu obrzezania i nadania imienia dziecku pozostał niemy, potem wyśpiewał, że syn „pójdzie przed Panem przygotować Mu drogi" (por. Łk 1,76).

„Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on" (Mt 11,11). Te słowa wypowiedział Chrystus i na tę opinię powoływać będą się Ojcowie Kościoła, teologo­wie i kaznodzieje. Jan chociażby z tej racji jest postacią niezwykłą. Łączy dwa przymierza. Choć jest tylko o pół roku starszy od Jezusa, zachowuje się i naucza jak prorok Starego Testamentu i jako pierwszy człowiek wskazuje Chrystusa jako Mesjasza i Boga. Mimo tego wyróżnienia, Jan nie oglądał dokonującego się zbawienia, gdyż został zabity przed zmartwychwstaniem Jezusa.

Jan, obok Jezusa i Maryi, jest jedyną osobą zapowiadaną w proroctwach starotestamentalnych. Ich wypełnienie w Janie potwierdza Chrystus: „On był lampą, co płonie i świeci (...)" (J 5,35). Orygenes tak wyjaśnia te słowa: „Najpierw pojawiła się lampa pełna blasku i żaru. Potem nastała prawdziwa Światłość, kiedy lampa sama powiedziała: Trzeba, by On wzrastał".

Jan był świadomy swej roli i dlatego powiedział: „Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" (J 3,29-30). Bóg przeznaczył Janowi rolę głosu: „Jam głos wołającego na pustyni" (J 1,23).

Święty Jan Chrzciciel według tradycji urodził się 24 czerwca. Ewangelista Łukasz porównuje to wydarzenie z narodzinami Jezusa. Stąd równoległe opisy zwiastowania narodzin Jana i Jezusa, obrzezania Jana i Jezusa oraz przytoczenie dwóch pieśni Zachariasza i Symeona. Datę narodzin Jana astrologicznie połączono z czasem, gdy Słońce, czyli Chrystus, przebywało w znaku Panny, czyli Maryi. „O jakże wielka pomyślność Jana ukazuje się naszym oczom! Narodził się bowiem, gdy Słońce, Pan świata, znajdowało się w znaku Panny - w łonie Bożej Rodzicielki. Skoro w chwili narodzin Chrzciciela Słońce królowało w Pannie (w znaku, że się tak wyrażę, naj­większym i najszczęśliwszym), słusznie możemy stwierdzić, że były to najszczęśliwsze narodziny: wielkim rodzi się Chrystus, wielkim Jan Chrzciciel, wielkim przed Panem" - mówi kaznodzieja w jednym z barokowych kazań. A tak narodziny Jana i towarzyszącą temu Maryję opisuje hymn z XV wieku: „Ledwo narodzony, już uświęcony, ze czcią został uniesiony wpierw rękami Maryi".

Dzień narodzin Jana wspominany jest uroczyście. Święto to jest jednym z trzech wyjątków od reguły, gdyż Kościół wspomina narodziny świętych dla nieba, czyli daty ich śmierci. Święty Augustyn tak wyjaśnia to wyróżnienie: „Kościół nie uczcił narodzin cielesnych żadnego z proroków, żadnego z patriarchów, żadnego z apostołów; tylko dwóch czci: Narodziny św. Jana oraz Chrystusa. (...) Jan był wielkim człowiekiem, lecz tylko człowiekiem. Tak wielkim zaś był człowiekiem, że cokolwiek byłoby ponad człowieczeństwem Jana - byłoby Bogiem". W innym miejscu zaś pisze: „Poza narodzeniem świętym Pana nie czytamy, by jako święto obchodzono inne narodziny, jak Jana Chrzciciela. U innych świętych i wybrańców Bożych wiemy, że obchodzi się jako święto (czci się) dzień końca ich trudów ziemskich i triumfalnego zwycięstwa (...), co do niego zaś pierwszy już dzień, pierwsze początki ludzkiego istnienia się konsekruje. (...) Nienarodzony jeszcze a już z tajemniczego łona matki przepowiada i daje świadectwo o świetle, którego sam doświadczył". A oto wyjaśnienie Honoriusza z Autun z dzieła Speculum Ecclesiae. „Dlatego Kościół nie obchodzi pamiątki narodzin żadnego świętego prócz narodzin Pana, świętej Maryi i świętego Jana Chrzciciela. Jan bowiem rodzi się niczym gwiazda zaranna, która zwiastuje bliskość słońca. Maryja natomiast rodząc się wzeszła niczym jutrzenka, z której wschodzi wieczne Słońce. Skoro zaś Chry­stus przez swe narodziny zajaśniał dla ludzi, ukazał im również blask Ojca, który nas z mroku śmierci przeprowadził do światła życia. A ponieważ ta łaska została nam udzielona za pośrednictwem owych trzech osób, ich tylko narodziny uroczyście wspomina Kościół".

Wspominanie daty urodzenia świadczy o wyjątkowości osoby Jana, o tym, że od poczęcia był on obdarzony cechami niezwykłymi: heroiczną, ponadludzką wielkością, świętością, doskonałością i czystością. Od niego większymi są tylko Jezus i Maryja.

Także i w niebie Jan zajmuje wyjątkowe miejsce. Z mowy Piotra z Celle na dzień wspomnienia narodzin Jana Chrzciciela wynika, że trony w niebie zajmowane kiedyś przez Lucyfera i strąconych aniołów nie są już puste, gdyż „jest rzeczą zasługującą na wiarę, że święty Jan Chrzciciel dostąpił już to najwyższej szczęśliwości owych tronów, już to przynajmniej drugiej z kolei; Pani bowiem nasza, Królowa Dziewic, jako że godna jest tego, zajęła miejsce zaraz po swoim synu, następnie zaś Jan Chrzciciel, aby podobnie jak «między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela* (Mt 11,11), tak i w hierarchii świętych nikt go nie uprzedził, nikt nie zasiadł wyżej". Święty Jan Damasceński w Wykładzie wiary prawdziwej pisze: „Bogurodzicę czcijmy jako prawdziwą i rzeczywistą Matkę Boga. Jana Poprzednika czcijmy jako proroka i Chrzciciela, apostoła i męczennika (...) on też był pierwszym heroldem Królestwa".

O życiu i działalności Jana możemy dowiedzieć się więcej, czytając między innymi ewangelie, Dzieje Apostolskie oraz dzieła historyka żydowskiego Józefa Flawiusza. Jego osobę wspomina również Talmud, Koran i chrześcijańskie apokryfy. Flawiusz tak opisuje Jana: „Był to znakomity człowiek, upominał Żydów, by się ćwiczyli w cnotach, czynili sobie wzajem sprawiedliwość, byli pobożnymi i przystępowali do chrztu, gdyż chrzest wtedy nawet jemu samemu będzie milszy, gdy do niego będą spieszyć nie tylko w celu uproszenia sobie odpuszczenia win, lecz w celu oczyszczenia ciała po dokonanym przed usprawiedliwienie oczyszczeniu duszy". Dzieciństwo Jana i jego młodość otoczone są tajemnicą, tak samo jak ten sam czas w życiu Jezusa. Jan zrezygnował z kapłaństwa i prawdopodobnie po śmierci rodziców rozpoczął

życie pustelnika na Pustyni Judzkiej. W Ewangelii św. Łukasza czyta-v my: „(...) żył na pustkowiu aż o dnia ukazania się przed Izraelem"(1,80).Jan zapoczątkował nowe pokole­nie pustelników. Być może wtedy zetknął się z esseńczykami, wspólnotą religijną z Qumran nad Morzem Martwym. Na pustyni Jan został powołany na proroka wzywającego do nawrócenia i przygotowującego miejsce dla Mesjasza. Przełom w historii zbawienia rozpoczął się więc na pustyni, a ta jest miejscem przejścia, drogą. Pustynia może być traktowana nie tylko geograficznie, ale także jako stan umysłu, serca, przypomnienie, że trzeba umieć odejść od codzienności, zewnętrzności.

Kiedy Jan skończył trzydzieści lat, stał się według prawa żydowskiego dorosłym męż­czyzną, mógł występować publicznie i nauczać. Miało to miejsce „w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza (...)" (Łk 3,1-2).

Jan podjął swoją misję nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się w inne miejsca. W Ewangelii św. Jana czytamy: „Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć

0 światłości" (J 1,6-7). A oto opis z Ewangelii św. Łukasza: Jan „obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów (...)" (Łk 3,3). Do Jana garnęła się „Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem" (Mt 3,5; Mk 1,5). Z powodu poruszenia, jakie wywołał, zaczęto mu zadawać pytanie, czy nie jest Mesjaszem. On odpowiadał jednak przecząco: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany" (J 3,28).

Nauczanie Jana wzbudzało zainteresowanie: „Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy

1 przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy" (Mk 1,5). Jan głosił powszechność zbawienia, że jest ono dostępne dla każdego. Przychodziły do niego tłumy, ale on nie zawsze był dla nich miły. Faryzeuszy nazwał plemieniem żmijowym, które w chrzcie odczytało drogę ucieczki przed Bożym gniewem. Jan krytykował też mówiąc, że nazywanie siebie dziećmi Abrahama nie wystarcza. Należy żyć zgodnie z wolą Bożą, nawrócić się.

Janowy chrzest z wody był znakiem pokuty, skruchy, wyrażał żal za grzechy i gotowość do zmiany życia. Nie był sakramentem, a ceremonią pokutną, wstępem do przyjęcia Mesjasza i Jego chrztu. „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem" (Mt 3,11). Jan stwierdza, że nie jest godzien nosić sandałów, a ta czynność była przeznaczona dla niewolników. Stawia się niżej od niewolnika! Janowy chrzest z wody został zastąpiony chrztem w imię Trójcy. Pokuta, post, jałmużna, chrzest w Jordanie były znakami nawrócenia, ale nie dawały odpuszczenia grzechów, odnowienia relacji z Bogiem. Zbawienie przychodzi poprzez Jezusa. Dlatego też wraz z Jego przyjściem kończy się misja Jana.

Od udzielania chrztu pochodzi najbardziej znany przydomek Jana - Chrzciciel. Jan nie dbał o czystość rytualną, woda Jordanu pod tym względem nie była czysta. Takie postępowanie nie podobało się faryzeuszom, saduceuszom, gdyż podważało ideę narodu wybranego, w myśl której tylko ten naród dostąpi zbawienia. Jan mówił, że liczy się serce i owoc nawrócenia rodzący się w codziennym, zgodnym z wolą Boga życiu. Starsi z ludu Izraela bali się jawnie wystąpić przeciw Janowi, między innymi dlatego, że interesował się nim władca Galilei i Perei Herod II Antypas, syn Heroda I Starszego, tego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Jak pisze św. Łukasz: „Faryzeusze i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego" (Łk 7,30).

Jan działał także poprzez swoich uczniów. W ewangeliach można przeczytać, że praktykowali posty i modlili się. Apostołowie byli pod wrażeniem jego modlitwy i dlatego jeden z nich poprosił Jezusa: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów" (Łk 11,1).

Pewnego dnia nad Jordan przyszedł Jezus, „żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»" (Mt 3,14). W czasie chrztu Jan po raz pierwszy zobaczył Jezusa i zaświadczył o Nim: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" (J 1,29). Wtedy Jezus pozyskał swoich pierwszych uczniów Jana i Andrzeja, którzy wcześniej byli uczniami Chrzciciela. Jan nie chciał ochrzcić Jezusa. Odmówił z pokory. Wiedział, że Ten, który stoi przed nim, jest Mesjaszem. Jak to określił św. Augustyn w kazaniu 293: „Jan jest głosem, natomiast Pan jest Słowem". Jan o tym wiedział. Przed chrztem Jezusa Jan nauczał, po chrzcie dał świadectwo. Przeszedł więc od roli głosiciela, proroka do roli świadka.

Jan chrzcił wodą, Jezus ogniem, Duchem Świętym. Chrzest Jana oczyszczał, Jezusa przemienia. Chrzest Jana oznaczał odwrócenie się od grzechów, chrzest Jezusa daje życie w Bogu i dary Ducha Świętego. Chrzest Jana był zapowiedzią zesłania Ducha Świętego. Jan doświadczył już działania Ducha w czasie nawiedzenia, gdy został oczyszczony i uświęcony. Chrzest Jezusa był więc drugim spotkaniem Jana z Jezusem. Pierwsze spotkanie było milczące, drugie rozpoczynało czas nauczania Jezusa: „Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym (...)»" (J 1,31). Dla obserwatorów chrzest w Jordanie był tylko spotkaniem mistrza z pustyni z nieznanym cieślą. Nie wiedzieli, że są krewnymi.

Można sobie zadać pytanie, czy współcześnie misja Jana warta jest przypominania, czy jest ona nadal aktualna. Jak najbardziej! Jan nawoływał do nawrócenia, mówił, że bliskie jest królestwo niebieskie, wzywał do prawdziwej, głębokiej pokuty, do pojednania z Bogiem i ludźmi, do przyjmowania Bożego i ludzkiego przebaczenia. Jan przypominał o konieczności życia w prawdzie, w zgodzie na bezinteresowną miłość Boga. Zaświadczył, że Bóg jest osobą, nie abstrakcyjną ideą filozofów; jest pełnym mocy Królem, zwycięzcą szatana, który jak drwal, żniwiarz czyszczący omłot, oddziela dobro od zła.

Śmierć Jana

Niedługo po ochrzczeniu Jezusa Jan został wtrącony do więzienia za krytykowanie nie­moralnego małżeństwa Heroda Antypasa z byłą żoną jego brata Filipa, Herodiadą. Jan głośno mówił do władcy: „Nie wolno ci mieć żony twego brata" (Mk 6,18). Herod kazał go więc aresztować i osadzić w twierdzy Mâcheront (Macherus). Ta otoczona wąwozami forteca położona na wschód od Morza Martwego stała się miejscem śmierci Jana.

W Ewangelii św. Marka czytamy: „Herod czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał" (6,20). Natomiast Herodiada szczerze nienawidziła proroka i pragnęła jego śmierci.

W dniu swoich urodzin Herod wydał ucztę, w czasie której pijany pod przysięgą zobowiązał się córce Herodiady, Salome, dać wszystko, czego zażąda. Ta, po naradzeniu się z matką, poprosiła o głowę Jana. Herod nakazał wykonać wyrok śmierci i przynieść głowę Jana na misie. W ten sposób Jan po koronie wyznawcy otrzymał drugą - męczeństwa. Kiedy Jezus dowiedział się o śmierci Jana, powiedział: „On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę" (Mt 11,10).

Nie wiadomo, kiedy zginął Jan. Naukowcy przyjmują, że stało się to pod koniec lat dwudziestych I wieku albo między 34 a 36 rokiem. Józef Flawiusz w Starożytnościach i Dawnych dziejach Izraela zastanawia się nad przyczynami śmierci Jana Chrzciciela i dochodzi do wniosku, że Herod uśmiercił go, bo obawiał się buntu ludności, która mogła wypowiedzieć posłuszeństwo, gdyby Jan do tego wezwał. Historyk w klęsce armii Heroda zwyciężonej przez jego byłego teścia Aretasa, króla arabskiego, widzi Bożą karę za ścięcie Jana: „Niektórzy Judejczycy uważali, że to Bóg wytracił wojsko Heroda, sprawiedliwie wymierzając królowi karę za zgładzenie Jana, zwanego Chrzcicielem. Ów Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem. Zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę i by do chrztu przystępowali zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych, gorliwie czcząc Boga. Miły Bogu będzie taki chrzest - głosił - jeśli potraktują go niejako przebłaganie za jakieś występki, ale jako oczyszczenie ciała, duszę już przedtem dogłębnie oczyściwszy sprawiedliwością".

Ewangelie mówią ogólnie o pochówku Jana, tylko tyle, że uczynili to jego uczniowie. Nic nie wspominają jednak o miejscu pogrzebu. Tradycja z IV wieku łączy grób św. Jana z Sebastą w Samarii, gdzie ciało proroka miało być czczone do czasów panowania Ju­liana Apostaty, który około 360 roku nakazał je spalić, a prochy rozrzucić. Wiernym udało się uratować część relikwii i pochować je w Sebaście i w innych miejscach. W zabezpieczeniu relikwii Jana uczestniczyli później także muzułmanie. Stąd też meczet Omajjadów w Damaszku uważany jest za jedno z miejsc spoczynku Jana Chrzciciela. Meczet ten pochodzi z czasów pierwszej dynastii czternastu kalifów, której bliska była osoba Jana. Święty Hieronim mówi natomiast, że ciało Jana zostało pochowane po­między grobami proroków Abdiasza i Elizeusza.

O losach ściętej głowy Jana Chrzciciela opowiada legenda przekazana przez św. Hieronima. W Polsce była ona przytaczana między innymi przez Piotra Skargę. Według tego podania głowę Jana zatrzymała Herodiada. Wbijała ona w języki świętego igły, by w ten sposób zemścić się na tym, który głośno potępił jej związek z Herodem.

Więcej artykułów…

Kalendarz liturgiczny

 
Wtorek II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Wincentego, św. Wincentego Pallottiego
22 stycznia 2019r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara