Zadzwoń: +48 774651939    E-mail: info@parafia-ozimek.pl

Znajdź nas :

 klasztor siostr

Klasztor Sióstr Służebniczek w Ozimku prowadzi działalność od 1931 r. W latach trzydziestych siostry prowadziły szkołę gospodarstwa domowego. W niej dziewczęta przygotowywały się do przyszłych obowiązków ucząc się szycia, gotowania i innych pożytecznych umiejętności. Dwuletnią naukę kończyły państwowym egzaminem. W klasztorze mieścił się także dom dla osób samotnych i starszych oraz ochronka dla dzieci. Przebywało w niej ok. 60 dzieci. Siostry sprawowały także opiekę nad chorymi w domach pełniąc przy nich dyżury, zarówno dzienne jak nocne. Po wojnie siostry zajmowały się dziećmi, chorymi i ubogimi. W 1954 r. razem z innymi siostrami zgromadzenia zostały internowane do obozów pracy. W tym czasie budynek klasztoru został przez władze zabrany i przeznaczony na ośrodek zdrowia. Wracające w 1956 r. zostały zajęty dom. Mogły zamieszkać w suterenach. W 1995 r. siostry odzyskały zajęte pomieszczenia. W 1999 r. siostry otwarły Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla kobiet. Obecnie w klasztorze mieszkają 4 siostry.

Dzisiejsza działalność sióstr:
– opieka nad starszymi i chorymi Domu Opieki,
– praca katechetyczna w szkole,
– praca w zakrystii,
– działalność Świeckiej Rodziny Błogosławionego Edmunda.