Zadzwoń: +48 774651939    E-mail: info@parafia-ozimek.pl

Znajdź nas :

Z dniem 24 sierpnia br. nastąpiły zmiany personalne wśród księży na stanowiskach proboszczów i wikariuszy w diecezji opolskiej. W naszej parafii nastąpiły 2 zmiany. Nowymi wikariuszami zostali mianowani: ks. Adam Jankowski i ks. Dominik Sowa.

KS. ADAM JANKOWSKI, pochodzi z parafii Św. Floriana w Żywocicach k/ Krapkowic. Pełnione dotąd funkcje:

        - 2021 – 2023: wikariusz parafii bł. Czesława w Opolu

- 2017 – 2021: proboszcz parafii św. Urbana w Wędzinie

- 2016 – 2017: wikariusz parafii MB Bolesnej w Kędzierzynie-Koźlu /Kłodnicy/

- 2012 – 2016: wikariusz parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach

- 2006 – 2012 – wikariusz parafii NSPJ w Kluczborku.

 

 

 

ks sowaKS. DOMINIK SOWA, pochodzi z parafii NSPJ w Starej Kuźni. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Pracę magisterską pt. „Formacja katolików świeckich przez modlitwę, pracę i apostolat w świetle nauczania św. Josemarii Escrivy” napisał z Teologii Pastoralnej pod kierunkiem ks. dr. Roberta Sadlaka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z drugiego listu do Koryntian: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. W 2022 r. został mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.